กรรมจากการทำแท้ง          ช่วงนี้เห็นมีข่าวเรื่องทำแท้งมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาราหรือก่อนหน้านี้ก็เรื่องศพเด็ก 2002 ฉนั้นเรามารู้กันดีกว่าว่าทำแท้งแล้วมีผลอย่างไร เป็นกรรมอย่างไร แล้วจะมีหนทางแก้ไขกรรมเหล่านั้นได้หรือไม่ ?


การทำแท้ง ถือเป็นกรรมในหมวดข้อการเบียดเบียนชีวิตหรือปาณาติบาต ผู้ที่กรรมนี้จะหากินไม่ขึ้น หาความสุขใจในชีวิตนี้ไม่ได้เลย เพราะโดนวิญญาณที่จะมาเกิดเป็นลูกของตัวเองนั้นจองเวรอาฆาต ซึ่งการเกิดการตายของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณและวิบากกรรม โดยตรง

ผลกรรมอันเกิดจากการทำแท้งมี 2 ข้อคือ 1. กรรมที่ทิ้งลูกตัวเอง 2. กรรมในการฆ่าทำลายชีวิต ซึ่งอกุศลกรรมนี้พระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าผู้ที่ทำแท้งเมื่อสิ้นใจยัง ต้องตกนรก พ้นจากนรกจึงเกิดมาเป็นเปรต จากนั้นจะเป็นอสุรกาย จนเมื่อมีบุญพอจะเกิดเป็นคน ก็ต้องถูกพ่อแม่ทอดทิ้งแต่เล็กหรือโดนพ่อแม่ของตนในชาติต่อไปทำแท้งตัวเองเสียหรือแท้งลูกโดยอุบัติเหตุ

ส่วนกรรมจากการปาณาติบาตหรือทำลายชีวิตลูกของตัวเองนั้น จะทำให้มีอายุสั้น มีโรคภัยเบียดเบียนมาก หากินไม่ขึ้น ต้องเสียเงินตลอด ค้าขายขาดทุน เป็นโรคมะเร็ง มีลูกก็นิสัยไม่ดีเกเรและกรรมจากการทำแท้งมักจะก่อผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้น เสียชีวิตได้ แม้ผู้ที่เกี่ยวข้องการการทำแท้งยังต้องมีอกุศลกรรมติดตัวตามไปด้วยเช่นกันแล้วจะแก้กรรมทำแท้งได้อย่างไร ?


กรรมที่ทำไปแล้ว เราแก้ไขไม่ได้ ถ้าไม่เจตนาทำแท้ง ก็ไม่ถือว่าเป็นบาปอะไร (ยังงงๆ ว่าไม่เจตนาแล้วไปทำแท้งได้ไง) แต่ที่เจตนาทำแท้ง นั่นถือว่าเป็นบาปข้อปาณาติบาต เราคงแก้ไขอะไรไม่ได้กับอดีตที่ผ่านมา ขอให้นึกเสียใจในสิ่งที่ตนได้ทำไปแล้ว และสำนึกว่าการทำนั้นก่อทุกข์ให้แก่ตนอย่างไร จากนั้นตั้งใจให้มั่นคงว่าจะไม่ทำในสิ่งที่ผิดนี้อีก ไม่ว่าจะมีสิ่งบังคับใจอย่างไร ตรงตั้งใจให้มั่นคงว่าจะไม่ทำอีก ก็คือการให้สัจจะอย่างหนึ่ง ถ้าทำได้มั่นคง แม้มีเหตุถึงแก่ชีวิตก็ไม่กระทำผิดอีก ก็จะเป็นกุศลให้แก่จิตใจ มีกำลังใจในการมีชีวิตต่อไปได้ 


นอกจากนั้น การมีศีล ๕ เป็นกรอบกั้นไม่ให้ประพฤติผิดทางกาย วาจา และมีการเจริญสติให้รู้เท่าทันความรู้สึกในใจ ก็ย่อมเป็นทางแห่งความเจริญแห่งกุศล เบื้องต้นขอให้ทำทานโดยใจสละออก ไม่หวังผลตอบแทน อะไรที่คุณสามารถทำได้ โดยเฉพาะเรื่องที่จะช่วยให้เด็กเกิด เช่น พวกเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับการกำเนิดของเด็กก็ได้ นอกจากนั้นก็อาจจะไปช่วยเลี้ยงเด็กอ่อน กำพร้าต่าง ๆ ก็นับว่าเป็นการสร้างกุศลที่ดี แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้พวกเค้าไป ขออโหสิกรรมกับพวกเค้า ขอให้เค้ามีความสุข


การทำพิธีขอขมาทำอย่างไร ?


ให้จุดธูป 3 ดอก กลางแจ้ง ตั้งนะโม 3 จบ ว่า “ข้าพเจ้าชื่อ.......ขอขมากรรมวิญญาณลูก พ่อและแม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ขอ อโหสิกรรมให้ขาดจากกัน” จะทำบุญใส่บาตรด้วยพระสะดุ้งมาร 3 นิ้ว พร้อมอาหาร ทำใส่บาตรตอนเช้า แล้วกรวดน้ำขณะที่พระให้พร ตั้งนะโม 3 จบ กุศลผลบุญที่ทำบุญใส่บาตรพร้อมกับพระสะดุ้งมาร ขอให้เจ้ากรรมนายเวร คือวิญญาณลูกรับแล้ว ขอให้ไปเกิดบนศาลา ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสำเร็จ โชคลาภ ทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ ผู้ที่ทำแท้งลูกจะโดยธรรมชาติหรือไม่ แม้กระทั่งหมอพยาบาล ผู้ร่วมมือให้เงิน พาไปเป็นธุระเห็นดีด้วย จะเป็นตราบาปมาก วิญญาณเด็กจะอาฆาต เพราะดวงวิญญาณไม่สามารถกลับโลกเดิมได้ ต้องเวียนว่ายอยู่ในสภาพมีแต่นาม (วิญญาณ) ไม่มีรูป ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ จนกว่าจะสิ้นอายุขัย จึงกลับศูนย์ดุลยกรรม เพราะการเกิดเป็นมนุษย์แสนยาก ต้องการมาสร้างบารมีใช้กรรม ผู้กระทำจะทำมาหากินไม่ขึ้น เจ็บปวด แตกร้าว ทุกข์ ผิดหวัง ลาภก็ถูกปิดกั้น 

แก้กรรมเสร็จแล้วต้องหมั่นทำความดี กตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ จากกรรมหนักจะกลายเป็นเบา ถ้ากรรมเบาก็จะหายไป

ขอขอบคุณ : โดยแม่ชีทศพร-บุญเทวาพิทักษ์ ,
นางศรีสุดา วิเศษสี  ,

ผลกรรมทำแท้ง ริวจิตสำผัส

ตีสิบ - บาปทำแท้ง 8 ศพ! 1

ตีสิบ - บาปทำแท้ง 8 ศพ! 2

ตีสิบ - บาปทำแท้ง 8 ศพ! 3

แม้โลกยังร่ำไห้-ทำแท้ง.mpg

ความคิดเห็น