อย่าพลาด! ชมดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัส คืนนี้


อย่าพลาดชม! ปรากฏการณ์ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี ค่ำคืนนี้13-15 มี.ค. อีกครั้ง26มี.ค.ดาวล้อมเดือน

นายวรวิทย์  ตันวุฒิบัณฑิตย์  นักดาราศาสตร์ไทย เปิดเผยว่า   ตั้งแต่หัวค่ำวันที่ 13 -15 มีนาคม 2555 ทา′ขอบฟ้าทิศตะวันตก  จะเกิดปรากฏการณ์ดาวศุกร์เคียงคู่ดาวพฤหัสบดีในระยะห่างกันประมาณ 3 องศา และในวันที่ 26 มีนาคม จะมีปรากฏการณ์ดาวล้อมเดือน" โดยดวงจันทร์ขึ้น 4 ค่ำ โคจร อยู่ ระหว่างกลาง ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดี  ดาวศุกร์จะอยู่ด้านบน ของดวงจันทร์ ห่างดวงจันทร์ประมาณ 3 องศา 34 ลิปดา ดาวพฤหัสบดีอยู่ด้านล่าง ห่างดวงจันทร์ประมาณ 5 องศา 25 ลิปดา  ปรากฏการณ์ เหมือนพระจันทร์ยิ้มแต่มีตาเดียว คือตาข้างขวา    ส่วนดาวพฤหัสบดี ไม่ได้เป็นตาซ้าย กลับมาอยู่ด้านล่างดวงจันทร์กลายเป็นดาวล้อมเดือนแบบเรียงแถวไม่เป็นพระจันทร์ยิ้ม 


"ดวงจันทร์ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี ทั้งสามดวงอยู่ในกลุ่มดาวเดียวกัน คือกลุ่มดาวแกะ (Aries) เป็นปรากฏการณ์ ที่สวยงามน่าติดตามถึงการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าอีกปรากฏการณ์หนึ่ง" นายวรวิทย์ กล่าวว่า
  
สำหรับ ดาวศุกร์มีความสว่าง -4.35 ดาวพฤหัสบดีมีความสว่าง -2.07 ดวงจันทร์ขึ้น 4 ค่ำมีปรากฏการณ์  Earth Shine เห็นได้ชัดเจน   วิธีสังเกตปรากฏการณ์ในครั้งนี้  ให้มองไปทางทิศตะวันตกสามารถ เห็นได้ด้วยตาเปล่า ทันทีที่ฟ้าเริ่มมืด ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี เห็นได้ วันที่ 13-15 มีนาคมนี้ 

ขณะที่ปรากฏการณ์ ดาวล้อมเดือนเรียงแถวจะเห็นได้วันที่ 26 มีนาคม แต่ผู้สังเกตการณ์ ต้องหาที่โล่ง หรือที่สูงไม่มีอาคารบัง จะพอสังเกตได้นาน อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถสังเกตได้ก็คือฟ้าหลัวและเมฆฝนที่มีมากในฤดูนี้ สำหรับตำแหน่งทางดาราศาสตร์ของดาวพฤหัสบดี RA 2 h 39.861m DEC 14 องศา 37ลิปดา 7ฟิลิปดา ดาวศุกร์ RA 3 h 15.95m DEC 21 องศา 17ลิปดา 24ฟิลิปดา

นอกจากนี้ ทางด้านโหราศาสตร์ 
ดาว จันทร์ กับ ดาว ศุกร์ บอกถึงเป็นดาวคู่สัมพันธ์ คู่เกียรติยศ คู่สรรเสริญ
ดาว จันทร์ กับ ดาว พฤหัสบดี บอกถึงเป็นคู่ชัง คู่ระแวง คู่เพ่งโทษ
ดาว ศุกร์ กับ ดาว พฤหัสบดี บอกถึงเป็นดาวคู่ทรัพย์ คู่โชค คูความรัก อีกด้วย

ขอขอบคุณ : www.matichon.co.th

ความคิดเห็น