ทำเนียบรัฐบาล ปรับฮวงจุ้ย ย้าย ศาลพระภูมิ !!!

         เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแทบจะทุกยุคทุกนายกรัฐมนตรี สำหรับการปรับปรุง-ปรับภูมิทัศน์ ’ทำเนียบรัฐบาล“ และหลายยุคหลายนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็มักจะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างประมาณว่าเป็นการ ’แก้เคล็ด?“ หรือ ’ปรับฮวงจุ้ย?“ ซึ่งการดำเนินการ และเสียงลือเสียงเล่าอ้างในเรื่องนี้ ล่าสุดในยุคนายกรัฐมนตรีหญิง ก็มีเกิดขึ้น
การปรับปรุง-ปรับภูมิทัศน์ “ทำเนียบรัฐบาล” ยุคนายกฯ หญิง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะใช่การแก้เคล็ด-ปรับฮวงจุ้ยหรือไม่?? ก็คงสุดแท้แต่ใครจะคิด จะเมาท์ หรือจะปฏิเสธ แต่ดู ๆ แล้วก็มี “ความเชื่อ” รวมอยู่ด้วย

อย่างเช่น การเปลี่ยนทิศปากกระบอกปืนใหญ่โบราณบางส่วนที่ตั้งอยู่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ที่มีการระบุว่าเดิมนั้นผิดยุทธวิธี เพราะหันเข้าหาตัวทำเนียบฯ ก็เลยจะมีการปรับเปลี่ยนโดยหันออก

และที่โยงความเชื่อแน่ ๆ ก็คือเรื่อง ’ศาลพระภูมิ“

กรณี “ศาลพระภูมิ” ทำเนียบรัฐบาลนั้น จากรายงานข่าวเห็นว่าจะมีการ ’ย้ายที่ตั้งศาลพระภูมิ“ จากเดิมที่ตั้งอยู่ข้างตึกสันติไมตรี ไปตั้งบริเวณสนามหญ้าข้างห้องสื่อมวลชน โดยมีการระบุสาเหตุว่าเพราะจุดที่ตั้งเดิมอยู่ใกล้รั้ว หากมีการชุมนุมของมวลชนบริเวณทำเนียบรัฐบาลและมีการขว้างปาสิ่งของเข้าสู่ทำเนียบฯ ก็อาจจะถูกศาลพระภูมิได้ ซึ่งจะเป็นการไม่เหมาะสม อีกทั้งที่ตั้งเดิมอยู่หลังตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งหากไฟฟ้าลัดวงจรก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่กำลังสักการะศาลพระภูมิอยู่ โดยเห็นว่าจะมีพิธีย้ายวันเสาร์ที่ 17 มี.ค. นี้

จากรายงานข่าวการจะย้ายศาลพระภูมิที่ทำเนียบฯ นี้ ต่อให้มิใช่เพื่อแก้เคล็ด-ปรับฮวงจุ้ยของรัฐบาล จะอย่างไรก็สะท้อนถึงความเชื่อเกี่ยวกับ “ศาลพระภูมิ” ซึ่งก็ “เป็นความเชื่อที่คนไทยก็เชื่อกันมาก”   

ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันจะเป็นยุควัตถุนิยม ยุคไฮเทค แต่ตามบ้านเรือน ตามอาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยทั่ว ๆ ไปก็จะมีการตั้ง “ศาลพระภูมิ” ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านเรือนไทย หรือวิหาร หรือปราสาท ขนาดเล็ก ตั้งบนเสาเดี่ยว ซึ่งเป็นคติความเชื่อของคนไทยที่มีมานานนับแต่อดีต (ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา ก็มี)

เชื่อกันว่า ’ศาลพระภูมิ“ เป็นที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา ของ ’พระภูมิ“ หรือ ’พระภูมิชัยมงคล“ ที่จะคอยปกป้องคุ้มครองผู้อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือน ซึ่งก็จะต้องมีการบวงสรวงสักการะ

เรื่อง “พระภูมิชัยมงคล” นั้นมีอยู่ทั้งในทางพราหมณ์และพุทธ เชื่อกันว่าเป็น 1 ใน 9 โอรสของท้าวทศราช โอรสแต่ละองค์มีหน้าที่ปกครองดูแลสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้คือ...พระนครราช ดูแลป้อม ค่าย ประตูเมือง หอรบ บันไดต่าง ๆ, พระเทเพลหรือพระเทเพน ดูแลฟาร์ม ไร่ คอกสัตว์ต่าง ๆ, พระชัยศพน์หรือพระชัยสพ ดูแลเสบียง คลัง ยุ้งฉางต่าง ๆ, พระคนธรรพน์ ดูแลพิธีวิวาห์ เรือนหอ สถานบันเทิงต่าง ๆ, พระธรรมโหราหรือพระเยาวแผ้ว ดูแลโรงนา ป่าเขาลำเนาไพร เรือกสวนต่าง ๆ, พระเทวเถรหรือพระวัยทัตหรือพระเทวเถรวัยทัต ดูแลปูชนียสถาน เจดีย์ วัดวาอารามต่าง ๆ, พระธรรมมิกราชหรือพระธรรมมิคราช ดูแลกิจต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหาร พระราชอุทยาน, พระทาสธารา ดูแลบึง ห้วย หนอง คลอง ลำธารต่าง ๆ รวมถึงน้ำที่ตกลงจากฟ้า

ส่วน “พระภูมิชัยมงคล” หรือ “พระชัยมงคล” ซึ่งตามคติความเชื่อนั้นฉลองพระองค์โดยสวมชฎาทรงสูง สวมพระภูษาห้อยชายมีสายธุรำ และสายสังวาลย์ สวมกำไล ปั้นเหน่ง และพาหุรัด สวมฉลองพระบาทเชิงงอน พระหัตถ์ซ้ายถือถุงเงิน พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ ก็จะ ปกครองดูแลเคหสถานบ้านเรือน ร้านโรงต่าง ๆ

กล่าวสำหรับ “ศาลพระภูมิ” ที่ถูกหลักนั้น ข้อมูลในเว็บไซต์คลังปัญญาไทยบางส่วนระบุไว้สรุปได้ว่า จะต้องตั้งตามฤกษ์ยามที่เหมาะสม โดยพราหมณ์หรือผู้ที่ปฏิบัติตนมีศีลธรรม และต้องมีพิธีมีเครื่องประกอบต่าง ๆ ที่ครบถ้วน ซึ่งด้วยพื้นที่จำกัด ณ ที่นี้จึงไม่อาจจะแจกแจงได้ละเอียด อย่างไรก็ตาม ว่ากันถึงประเด็น ’ที่ตั้งศาลพระภูมิ“ ซึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีการย้ายที่ตั้ง เฉพาะประเด็นนี้ก็ ’มีเคล็ดความเชื่อ“ ไม่น้อยแล้ว...

เช่น...ทิศต้องห้ามในการตั้งศาลพระภูมิคือทิศตะวันตกและทิศใต้ ขณะที่ทิศที่ดีที่สุดในการตั้งศาลคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ที่ตั้งศาลพระภูมิต้องมิใช่บริเวณเดียวกับพื้นตัวอาคารบ้านเรือน, ต้องไม่ถูกเงาตัวอาคารบ้านเรือนทับ, ควรอยู่ห่างและห้ามหันหน้าศาลไปทางห้องน้ำ, ไม่ควรอยู่ใกล้ตัวอาคารบ้านเรือนมาก, ไม่ควรหันหน้าศาลตรงประตูหน้าอาคารบ้านเรือน, ควรตั้งห่างจากรั้วหรือกำแพงอย่างน้อย 1 เมตร, ควรยกพื้นที่ตั้งฐานศาลให้สูงจากพื้นราว 1 คืบ สำหรับความสูงของศาลพระภูมิควรสูงเหนือระดับสายตาผู้เป็นเจ้าของอาคารบ้านเรือนเล็กน้อย โดยให้ระดับชานศาลอยู่เหนือระดับปากของผู้เป็นเจ้าของอาคารบ้านเรือน หรือบางตำราก็ว่าให้อยู่เหนือคิ้วพอดี และเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของอาคารบ้านเรือนก็ควรต้องตั้งศาลพระภูมิขึ้นใหม่ โดย ประเด็นหลังนี่ไม่พบข้อมูลว่ารวมถึงอาคารที่ทำการ-การเปลี่ยนตัว
ผู้ที่เป็นผู้บริหารสูงสุด...ด้วยหรือเปล่า??

ทั้งนี้ ’ศาลพระภูมิ“ ที่ ’ทำเนียบรัฐบาล“ นั้น ที่ผ่านมาก็ร่ำลือและนับถือสักการะกันมากไม่ต่างจาก ’ศาลพระพรหม“ บริเวณหน้ามุขบนตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อจะมีการ ’ย้ายที่ตั้ง“ ก็คงมีผู้จับตาไม่น้อย... 

ย้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในทางใดหรือไม่อย่างไร ???

ก็ต้องรอดูกัน...???.
ขอขอบคุณ : www.dailynews.co.th

ความคิดเห็น