บทความ

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พ.ศ.2555 ปีนี้ พระโคกินหญ้า น้ำท่าบริบูรณ์

คลิป เรื่องจริงผ่านจอ เปิดคำทำทายหมอดูก้องโลก หมอดู ET แห่งพม่า ฉบับ Uncenser 1