คำทำนาย ผลเสี่ยงทาย วันพืชมงคล 2556


ผลเสี่ยงทาย คำทำนายวันพืชมงคล และจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2556 ดังนี้

พระยาแรกนา
เสี่ยงทายผ้านุ่งได้ ผ้า 4 คืบ พยากรณ์น้ำมาก นาในที่ดอนได้ผลบริบูรณ์ดี นาที่ลุ่มได้ผลไม่เต็มที่

พระโคกินเลี้ยงเสี่ยงทาย
กินข้าวโพด พยากรณ์ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

พระโคกินเลี้ยงเสี่ยงทาย
กินหญ้า พยากรณ์น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

ความคิดเห็น