บทความ

คำเตือนจาก โสรัจจะ นวลอยู่ อียิปต์ถึงซีเรีย ถึง ปฏิรูปการเมืองใหม่ในไทย และมหันตภัยจากน้ำ !!

หมอดูอีที ทำนาย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตกต่ำ ประชาชน แตกแยกสู้กันเอง