โหรานุ เผย คำทำนาย โหรวารินทร์ มีนัยยะแอบแฝง?

บรรยากาศ "โหรานุโหน" ในห้วงส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557 ผู้คนอาจยังตื่นเต้นกับการชุมนุมข้ามปีของ กปปส.

กระทั่งมองข้าม "คำทำนาย"
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำทำนายอันมาจาก "โหรวารินทร์" หรือที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางว่าเป็น "โหร คมช."
นั่นก็คือ คำทำนายในเรื่อง "อัศวิน"ขี่"ม้าขาว"
มีความมั่นใจเป็นอย่างสูงจากโหรวารินทร์อันได้รับการบอกกล่าวจากท่านฤๅษีเกวาลันว่าสถานการณ์ความวุ่นวายจะ

เรียบโร้ยยโดยฝีมือ "ทหาร"
หากมองเพียงตัว "โหร" ก็มิได้มีอะไรน่าตื่นเต้น แต่หากมองผ่านภาพของโหรไปยังคนที่อยู่เบื้องหลัง

ก็สมควร "ล้างหู" น้อมรับฟัง

โหรท่านนี้อยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจเมื่อเดือนกันยายน 2549 อย่างแน่นอน แต่มิได้ยืนอยู่กับเงาหลังของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

เป็น "คนอื่น" ที่มี "บทบาท" อย่างแท้จริง

จะทำความเข้าใจกับคำทำนายของ "โหรวารินทร์" ได้อย่างถ่องแท้ นอกจากต้องหารายละเอียดมาอ่านอย่าง "เอาเรื่อง" แล้ว

ยังต้องสนใจอย่างน้อย 2 บริบท

1 คือ บริบทว่าด้วยความมั่นใจเป็นอย่างสูง "อัศวินม้าขาว" เป็นคนในเครื่องแบบทหารและเป็นทหารแห่งกองทัพบก

1 คนที่มีอักษร ป.ปลา มีบทบาทสำคัญ

ป.ปลาในที่นี้มิได้มีบทบาทสำคัญทางการเมือง การทหารในห้วงเวลาอันทรงความหมายนี้ แต่จะมีบทบาทสำคัญทางการเมือง การทหารไปอย่างค่อนข้างยาวนาน

คนอาจจะคิดถึง ป.ปลา ที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี

ตอบโดยไม่ต้องถามโหรวารินทร์ว่า ไม่ใช่ ป.ปลา คนนั้นอย่างแน่นอน หากแต่ 1 ป.ปลาที่เคยมีบทบาทเป็นอย่างสูงในการก่อรูปของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง

เป็น ป.ปลาที่โหรวารินทร์เคยทำนายว่าจะได้เป็นใหญ่ในกองทัพบกแม้อยู่ในห้วงดวงตก
ขณะเดียวกัน ป.ปลาอีกคนที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อจาก ป.ปลา คนแรก คือ คนที่กำลังชี้ต้นตาย ชี้ปลายเป็นให้กับการเมืองในกาลปัจจุบัน

คำทำนายนี้ย่อมสร้าง "ความหวั่นไหว" เป็นอย่างสูง

จากสถานการณ์ในห้วงก่อนรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 มายังสถานการณ์ก่อนการรัฐประหารครั้งใหม่ต้องยอมรับว่าบทบาทของ "โหร" ดำเนินไปในลักษณะ "โหน"
1 อาศัยความสามารถด้าน "โหร" เพื่อห้อยโหนในทางการเมือง

ขณะเดียวกัน 1 อาศัยความเชื่อในเรื่องโหรานุโหรที่ดำรงอยู่ภายในสังคมไทยดำเนินการปูทางและสร้างเงื่อนไข

ปูทางให้กับเป้าหมายที่เขาไป "โหน"
ผลักดันและสร้างความเชื่อมั่นในทาง "ความคิด" เพื่อก่อรูปและแปรไปสู่ "ปฏิบัติการ" ที่เป็นจริง

บทบาทโหรเช่นนี้มีมาตั้งแต่ยุค "โหรแฉล้ม" กับรัฐประหาร 2490 มาแล้ว

บทบาทโหรเช่นนี้มีมาตั้งแต่ "โหรระดับพันเอก" กับรัฐประหาร 2500 และรัฐประหาร 2501 มาแล้ว

เช่นเดียวกับ รัฐประหารเดือนกันยายน 2549

เช่นเดียวกับสถานการณ์ก่อนวันสุกดิบของรัฐประหารในปี 2557

เพียงแต่ว่าจะเป็นการรัฐประหารแบบไหน 1 อาศัย กปปส.และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นกองหน้า 1 อาศัยองค์กรอิสระและกระบวนการ "ตุลาการภิวัฒน์" เป็นส่วนเสริม

สุดท้าย ก็คือ การใช้ "กำลัง" ในการ "ยึดอำนาจ"

สถานการณ์ที่บ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เริ่มได้ที่เพราะทั้งสุกและงอมอย่างงดงามยิ่ง

เหตุผลที่โชยมาตามสายลมเหมือนกับเหตุผลที่อ้างก่อนสถานการณ์วันที่ 20 กันยายน 2549 ด้วยความปรารถนาดี ไม่ต้องการเห็นการหลั่งเลือดในหมู่คนไทยด้วยกัน

แล้วทุกอย่างก็ "เรียบโร้ย" ดังคำของ "โหรานุโหน"

ที่มา : (ที่มา:มติชนรายวัน 7 มกราคม 2557) , มติชนออนไลน์

ความคิดเห็น