ประกาศสงกรานต์ ปี2557 ปีมะเมีย ปีม้า นามว่า โคราคะเทวี ทำนายประเทศจะทุกข์ยาก


ประกาศสงกรานต์ ปี2557 ปีมะเมีย ปีม้า

ปีนี้ปีมะเมีย (มนุษย์ผู้หญิง ธาตุไฟ) ฉอศก จุลศักราช ๑๓๗๖ ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน

วันที่ ๑๔ เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๐๘ นาฬิกา ๐๘ นาที ๐๘ วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร (ไข่มุก) ภักษาหาร น้ำมัน
พระหัตถ์ขวาทรงธนูหรือไม้เท้า พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ เสด็จยืนมาเหนือหลังพยัคฆะ (เสือ) เป็นพาหนะ


วันที่ ๑๖ เมษายน (วันเถลิงศก) เวลา ๑๒ นาฬิกา ๐๙ นาที ๐๐ วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น ๑๓๖๗
ปีนี้ วันอาทิตย์ เป็น ธงชัย วันจันทร์ เป็น อธิบดี วันเสาร์ เป็นอุบาทว์ วันพุธ เป็น โลกาวินาศ

คำทำนาย
ปีนี้ วันเสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๔๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๔๐ ห่า
ตกในมหาสมุทร ๘๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๒๐ ห่า ตกในเขาจักรวาล ๑๖๐ ห่า นาคให้น้ำ ๖ ตัว
เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๐ ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล ๑ ส่วน เสีย ๙ ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล
เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย

คำทำนายตามฉบับเว็บมุมดูชะตา
เนื่องจากนางสงกรานต์ยืนมา จึงทำนายว่า จะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้
วันมหาสงกรานต์เป็นวันจันทร์ จึงทำนายว่า ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนคุณหญิง คุณนายทั้งหลายจะเรืองอำนาจ
วันเนาเป็นวันอังคาร จึงทำนายว่า ผลหมากรากไม้จะแพง
และวันเถลิงศกเป็นวันพุธ จึงทำนายว่า บรรดานักปราชญ์ราชบัณฑิตจะมีความสุขสำราญ

กาลโยคประจำปีจุลศักราช ๑๓๗๖
กาลโยคธงชัยอธิบดีอุบาทว์โลกาวินาศ
วัน
ยาม
ฤกษ์๒๐๑๙๑๒
ราศี๑๑๑๐
ดิถี๒๓๒๐๒๒
กาลโยคเริ่มใช้ วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๒ นาฬิกา ๐๙ นาที ๐๐ วินาที จุลศักราช ๑๓๗๖

วันอาทิตย์ เป็นธงชัย วันจันทร์ เป็นอธิบดี วันเสาร์ เป็นอุบาทว์ วันพุธ เป็นโลกาวินาศ
เมื่อทำการมงคลควรหลีกเลี่ยง วันเสาร์ และ วันพุธ

หมายเหตุ ... เข้าปีนักษัตรใหม่ปีมะเมียปีม้า วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ครบรอบอายุดวงเมือง วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๖ นาฬิกา ๕๔ นาที อายุ ๒๓๒ ปี

ความคิดเห็น