พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2557 พระโคเสี่ยงทาย กินน้ำ กินหญ้า


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยในปีนี้ พระโคเสี่ยงทายกินน้ำ-หญ้า โหรหลวงพยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 9 พ.ค. 57 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ พลับพลาท้องสนามหลวง ระหว่างเวลาพระฤกษ์ 08.09 น. ถึงเวลา 08.39 น.

โดยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา จะได้ยาตราพร้อมเทพี ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิตและพราหมณ์ นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคม แล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี 3 รอบ โดยขวาง 3 รอบ หว่านธัญพืช โหรลั่นฆ้องชัย แล้วไถกลบอีก 3 รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพี กลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน 7 สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค โหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ เสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนา เป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมแล้ว เข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวง กลับยังศาลาว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับ เทพีคู่หาบทอง 2557 ได้แก่ น.ส.พชร ลาภผล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง และ น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน 2557 ได้แก่ น.ส.จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมวิชาการเกษตร และ น.ส.ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว ส่วนพระโคแรกนา และพระโคเสี่ยงทาย 2557 คือ พระโคฟ้า และพระโคใส ด้าน พระโคสำรอง คือ พระโคมั่น และพระโคคง

ส่วนพันธุ์ข้าวพระราชทานและพันธุ์พืช ที่นำมาใช้ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ กรมการข้าว ได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนา ปี 2557 ทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ ซึ่งมีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 11 พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งสิ้น 2,082 กิโลกรัม ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 8 พันธุ์ ได้แก่ ปทุมธานี 1, สังข์หยดพัทลุง, ขาวดอกมะลิ 105, กข 49, กข 41, 2กข 31, กข 47 และ กข 6 ส่วนข้าวไร่ จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ดอกพะยอม พันธุ์ซิวแม่จัน และพันธุ์ลืมผัว

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้พระโคเสี่ยงทายกินอาหาร 7 อย่าง ได้แก่ ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, น้ำ, หญ้า, ถั่ว, งา และเหล้า ซึ่งพระโคกินน้ำ-หญ้า โหรหลวงจึงพยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ ส่วนพระยาแรกนา หยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงาน ได้มีคณะรัฐมนตรี เหล่าบรรดาข้าราชการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เดินทางร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยหลังเสร็จสิ้นพิธี ประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคล ต่างเฝ้ารอการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้หว่านในพระราชพิธี ซึ่งทุกคนหวังจะได้เมล็ดพันธุ์ข้าว กลับไปผสมกับพันธุ์ข้าวที่จะใช้ทำเกษตรต่อไป เพื่อเป็นความสิริมงคลในการประกอบอาชีพ.
ขอขอบคุณ : ไทยรัฐออนไลน์

ความคิดเห็น