พระโคกัมพูชา เสี่ยงทายปีนี้ ถั่ว ข้าวโพด สมบูรณ์


สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ว่า กัมพูชาจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเมื่อวันพุธณ สนามฟุตบอลในจังหวัดพระตะบองทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศโดยพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธี ท่ามกลางพสกนิกรที่เฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลไปทั่วประเทศ
            หลังจากพระโคหนึ่งคู่เสร็จสิ้นการไถดินพอเป็นพิธีแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำพระโคไปที่ภาชนะที่ใส่ของ7อย่างคือ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว งา หญ้า น้ำและเหล้า บนถาดอาหาร ซึ่งข้าวข้าวโพด ถั่ว และงาเป็นตัวแทนของผลผลิตหากพระโคกินอาหารเหล่านี้จำนวนมากทายว่า จะได้ผลผลิตที่ดี ถ้าพระโคกินหญ้า ทายว่าจะเกิดการเจ็บป่วย ถ้ากินน้ำทายว่า จะเกิดอุทกภัย และหากกินเหล้า เตือนว่าจะมีสงคราม
            แต่พระราชพิธีพืชมงคลในปีนี้ พระโคกินถั่วกับข้าวโพดเท่านั้นและไม่ยอมกินข้าว ทำให้โหรหลวงทำนายออกมาว่า ปีนี้ผลผลิตถั่วและข้าวโพดจะอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม โหรหลวงไม่ได้อธิบายต่อไปว่าหากพระโคไม่กินข้าว การเก็บเกี่ยวในปีนี้จะเป็นเช่นไร ทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความวิตก โดยสเวย์ โสพน วัย56ปี พนักงานขับรถ บอกว่า คนเฒ่าคนแก่เคยกล่าวไว้ว่าหากพระโคไม่กินข้าว ผลผลิตข้าวจะน้อยลง

ความคิดเห็น