โหรวารินทร์ ทัก คสช.ต้องอยู่ยาว และ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ราบรื่น


โหรวารินทร์ระบุ ว่า บ้านเมืองกำลังจะดีขึ้น เพราะรัฐบาลนี้ทำเพื่อคืนความสุขกับคนในชาติอย่างแท้จริง คสช. ต้องอยู่ยาว แม่จะเลือกต้องในปี พ.ศ.2560 ก็ตาม ...

ความคิดเห็น