คำทำนาย พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2560คำทำนาย พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2560

โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญดังนี้

เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้พยากรณ์ว่า น้ำปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลสมบูรณ์และผลาหาร สังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์

การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง ปีนี้พระโคกินข้าว ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี

กินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์สมควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี

คลิปจาก mumdochata2 สมาชิกยูทูป

ความคิดเห็น