สะเทือน! วงการดูดวง ด้วยเลขประจำตัวประชาชนไทย! เมื่อคนที่เกิดปีพ.ศ.2527 ต้องเปลี่ยนเลขนำหน้าเป็นเลข 1 กว่า 10,000 คน


ถึงกับสะเทือน! วงการดูดวง ด้วยเลขประจำตัวประชาชนไทย! ไม่ใช่น้อย เมื่อคนที่เกิดปีพ.ศ.2527 ต้องเปลี่ยนเลขนำหน้าเป็นเลข 1 กว่า 10,000 คน เพราะเกิดจากการใช้ข้อมูลเลขชุดนำหน้าเป็นเลข3ตามทะเบียนบ้าน ซึ่งไม่ตรงกับเลขสูติบัตร เพราะปีนั้นเพิ่งมีการนำข้อมูลเอกสาร เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ทางสำนักบริหารการทะเบียน แจ้งให้ผู้ที่เกิดปีดังกล่าวเช็คและตรวจสอบ โดยทางกรมการปกครองพบว่า มีผู้ที่มีปัญหานี้มากกว่า 10,000 ราย ซึ่งมีการทยอยแก้ไขแล้ว 7,000 ราย


การเปลี่ยนเลขเช่นนี้ ย่อมส่งผลต่อการวิเคราะห์ดูดวงด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ใช่น้อย จริงๆ ก็แค่ลบไป 2 แค่นั้นเอง

ความคิดเห็น